اخبار
براساس خانه
هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد

دومین انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات و رسانه های 13 استان کشور سه شنبه گذشته برگزار شد که اعضای خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی نیز با مشارکت 80.7 درصدی در این انتخابات، اعضای جدید هیئت مدیره خود را انتخاب کردند.

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۳۰

fa هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد دومین انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات و رسانه های 13 استان کشور سه شنبه گذشته برگزار شد که اعضای خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی نیز با مشارکت 80.7 درصدی در این انتخابات، اعضای جدید هیئت مدیره خود را انتخاب کردند. 6/19/2020 8:00:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2844_2006_SSJNQ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2844_2006_SSJNQ.jpg خانه مطبوعات
نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی مشخص شد نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی مشخص شد

نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۲۸

fa نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی مشخص شد نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی مشخص شد نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به شرح ذیل اعلام می گردد: 6/17/2020 5:00:05 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2834_2006_MWGLA.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2834_2006_MWGLA.jpg خانه مطبوعات
گزارشی از عملکرد هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی گزارشی از عملکرد هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa گزارشی از عملکرد هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی گزارشی از عملکرد هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 6/16/2020 3:15:49 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2811_2006_UTGZN.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2811_2006_UTGZN.jpg خانه مطبوعات
مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد

در سومین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی که صبح امروز جمعه سیزدهم تیرماه جاری در مشهد برگزار شد، با رای قاطع اعضا، مجتبی مح....

۱۳۹۹/۰۴/۱۵

fa مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد در سومین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی که صبح امروز جمعه سیزدهم تیرماه جاری در مشهد برگزار شد، با رای قاطع اعضا، مجتبی محمودی به عنوان مدیرخانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد. 7/5/2020 9:07:16 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2861_2007_PODAT.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2861_2007_PODAT.jpg خانه مطبوعات
مسئولان استان نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه ها داشته باشند

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

مسئولان استان نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه ها داشته باشند

رئیس هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی گفت: مسئولان استان باید نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به عنوان یک ظرف....

۱۳۹۹/۰۴/۱۵

fa مسئولان استان نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه ها داشته باشند مسئولان استان نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه ها داشته باشند رئیس هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی گفت: مسئولان استان باید نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به عنوان یک ظرفیت مهم استان داشته باشند. 7/5/2020 9:07:02 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2860_2007_EYVLQ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2860_2007_EYVLQ.jpg خانه مطبوعات
پیام تبریک خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به مناسبت روز قلم
پیام تبریک خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به مناسبت روز قلم

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۴/۱۵

fa پیام تبریک خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به مناسبت روز قلم پیام تبریک خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به مناسبت روز قلم 7/5/2020 9:10:58 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2862_2007_PHAQV.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2862_2007_PHAQV.jpg خانه مطبوعات
مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد
مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد

در سومین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی که صبح امروز جمعه سیزدهم تیرماه جاری در مشهد برگزار شد، با رای قاطع اعضا، مجتبی محمودی به عنوان مدیرخانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد.

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۴/۱۵

fa مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد در سومین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی که صبح امروز جمعه سیزدهم تیرماه جاری در مشهد برگزار شد، با رای قاطع اعضا، مجتبی محمودی به عنوان مدیرخانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی انتخاب شد. 7/5/2020 9:07:16 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2861_2007_PODAT.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2861_2007_PODAT.jpg خانه مطبوعات
مسئولان استان نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه ها داشته باشند
مسئولان استان نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه ها داشته باشند

رئیس هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی گفت: مسئولان استان باید نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به عنوان یک ظرفیت مهم استان داشته باشند.

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۴/۱۵

fa مسئولان استان نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه ها داشته باشند مسئولان استان نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه ها داشته باشند رئیس هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی گفت: مسئولان استان باید نگاه جدی تری به خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به عنوان یک ظرفیت مهم استان داشته باشند. 7/5/2020 9:07:02 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2860_2007_EYVLQ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2007/2860_2007_EYVLQ.jpg خانه مطبوعات
هیئت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شدند
هیئت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شدند

هیئت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی در نخستین جلسه هیئت مدیره این موسسه انتخاب شدند.

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۴/۰۵

fa هیئت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شدند هیئت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شدند هیئت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی در نخستین جلسه هیئت مدیره این موسسه انتخاب شدند. 6/25/2020 11:59:38 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2852_2006_YTMLA.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2852_2006_YTMLA.jpg خانه مطبوعات
هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد
هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد

دومین انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات و رسانه های 13 استان کشور سه شنبه گذشته برگزار شد که اعضای خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی نیز با مشارکت 80.7 درصدی در این انتخابات، اعضای جدید هیئت مدیره خود را انتخاب کردند.

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۳۰

fa هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد دومین انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات و رسانه های 13 استان کشور سه شنبه گذشته برگزار شد که اعضای خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی نیز با مشارکت 80.7 درصدی در این انتخابات، اعضای جدید هیئت مدیره خود را انتخاب کردند. 6/19/2020 8:00:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2844_2006_SSJNQ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2844_2006_SSJNQ.jpg خانه مطبوعات
پیام تقدیر منتخبان هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی
پیام تقدیر منتخبان هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

fa پیام تقدیر منتخبان هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی پیام تقدیر منتخبان هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 6/18/2020 11:25:56 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات ../IMG/NewsDefault/News_Base.jpg ../IMG/NewsDefault/News_Base.jpg خانه مطبوعات
فهرست آرای نامزدهای بخش بازرسان
فهرست آرای نامزدهای بخش بازرسان

فهرست آرای نامزدهای بخش بازرسان در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی / 1399.03.27

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

fa فهرست آرای نامزدهای بخش بازرسان فهرست آرای نامزدهای بخش بازرسان فهرست آرای نامزدهای بخش بازرسان در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی / 1399.03.27 6/18/2020 11:25:29 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2838_2006_WWCHF.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2838_2006_WWCHF.jpg خانه مطبوعات
فهرست آرای نامزدهای بخش نمایندگی روزنامه سراسری
فهرست آرای نامزدهای بخش نمایندگی روزنامه سراسری

فهرست آرای نامزدهای بخش نمایندگی روزنامه سراسری در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی / 1399.03.27

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

fa فهرست آرای نامزدهای بخش نمایندگی روزنامه سراسری فهرست آرای نامزدهای بخش نمایندگی روزنامه سراسری فهرست آرای نامزدهای بخش نمایندگی روزنامه سراسری در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی / 1399.03.27 6/18/2020 11:16:48 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2837_2006_XWJKT.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2837_2006_XWJKT.jpg خانه مطبوعات
فهرست آرای نامزدهای بخش خبرنگاران
فهرست آرای نامزدهای بخش خبرنگاران

فهرست آرای نامزدهای بخش خبرنگاران در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی / 1399.03.27

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

fa فهرست آرای نامزدهای بخش خبرنگاران فهرست آرای نامزدهای بخش خبرنگاران فهرست آرای نامزدهای بخش خبرنگاران در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی / 1399.03.27 6/18/2020 11:16:19 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2836_2006_WXILW.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2836_2006_WXILW.jpg خانه مطبوعات
فهرست آرای نامزدهای بخش مدیران مسئول و صاحبان امتیاز
فهرست آرای نامزدهای بخش مدیران مسئول و صاحبان امتیاز

فهرست آرای نامزدهای بخش مدیران مسئول و صاحبان امتیاز در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی / 1399.03.27

خبر

خانه مطبوعات استان خراسان رضوی

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

fa فهرست آرای نامزدهای بخش مدیران مسئول و صاحبان امتیاز فهرست آرای نامزدهای بخش مدیران مسئول و صاحبان امتیاز فهرست آرای نامزدهای بخش مدیران مسئول و صاحبان امتیاز در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی / 1399.03.27 6/18/2020 11:15:29 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2835_2006_FRFQA.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2835_2006_FRFQA.jpg خانه مطبوعات
   «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »  »|