مشارکت در 5 استان از 50درصد عبور کرد

ستاد مرکزی برگزاری انتخابات الکترونیک خانه های مطبوعات اعلام کرد تا پایان دومین ساعت رای گیری، 953 نفر در انتخابات شرکت کردند که استانهای «کرمان با 146 نفر، خراسان رضوی با 39 نفر و آذربایجان غربی با 67 نفر، خراسان شمالی با 33 نفر و قم با 57 نفر مشارکت بالای 50درصد را داشته اند.

 

تا ساعت 12 بالغ بر 950نفر در انتخابات به صورت آنلاین شرکت کرده اند و ساعت 16 پایان زمان رای گیری اعلام شده که در صورت نیاز قابل تمدید است.

 

انتخابات الکترونیک خانه های مطبوعات در 20 استان برگزار می شود و طبق برنامه نتایج انتخابات هیات مدیره هر استان به تفکیک آرای منتخبان تا پایان امروز اعلام می شود. 2212 نفر که عضویت آنها توسط خانه های مطبوعات هر استان و با نظارت ادارات ارشاد استانها تایید شده، می توانند در انتخابات شرکت کنند.

شایان ذکر است 491 نفر به عنوان نامزد انتخابات تایید شده اند که از این تعداد 363 نفر برای عضویت در هیات مدیره و 128 نفر برای بازرسی نامزد شده اند.