خانه مطبوعات استان البرز


نام و نام خانوادگی : محبوبه غیاثوند
شماره عضویت : ۶۸۶
نوع عضویت : عضو اصلی (مستقیم)
سمت : مدیر مسئول
نام رسانه : رادیو کوهنورد
دوره انتشار : پایگاه خبری
تاریخ عضویت : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷