فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد

فهرست 59 نامزد انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات که سه شنبه 31 مردادماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود، منتشر شد.

 

 

نامزدهای نهایی انتخابات به تفکیک استان و رسته هر یک، به شرح زیر است
:

ردیف خانه مطبوعات استان نام خانوادگی نام نقش نامزدی در انتخابات شورای مرکزی نقش در خانه مطبوعات
1 لرستان ایزدی حسن بازرس مدیر مسئول
2 کرمان (جنوب) سعیدی حمید بازرس مدیر مسئول
3 زنجان سلطانی احمد بازرس مدیر مسئول
4 آذربایجان شرقی شفیعی مرتضی بازرس مدیر مسئول
5 کرمان خسروی سعید پیام بازرس مدیر مسئول
6 خراسان رضوی رنجبر محمد جواد بازرس خبرنگار
7 سیستان و بلوچستان هنرکار آشنا آرشام بازرس نمایندگی
8 اردبیل عباسی بهزاد بازرس نمایندگی
9 ایلام احمدبیگی قجر محمدامین خبرنگار خبرنگار
10 کرمان امیرتیموری علی خبرنگار خبرنگار
11 سیستان و بلوچستان براهویی نژاد محمود خبرنگار خبرنگار
12 خراسان جنوبی بهروزی فر زهرا خبرنگار خبرنگار
13 خراسان جنوبی حاجی پور فاطمه خبرنگار خبرنگار
14 البرز حیدری اکبر خبرنگار خبرنگار
15 خراسان شمالی خادمی علی خبرنگار خبرنگار
16 آذربایجان شرقی خدابخش مریم خبرنگار خبرنگار
17 کرمان خدیشی روح الله خبرنگار خبرنگار
18 هرمزگان رشیدی مهراب خبرنگار خبرنگار
19 آذربایجان شرقی شاطرموسوى سیدهادى خبرنگار خبرنگار
20 مازندران شیخی ساسان خبرنگار خبرنگار
21 یزد صادقی مقدم سعید خبرنگار خبرنگار
22 سمنان قدم صدیقه خبرنگار خبرنگار
23 کردستان کمانگر فردین خبرنگار خبرنگار
24 لرستان محمد میرزایی رضا خبرنگار خبرنگار
25 آذربایجان غربی معروفی عبدالسلام خبرنگار خبرنگار
26 فارس ملک حسینی سیدغیاث الدین خبرنگار خبرنگار
27 خراسان رضوی نوریان مجتبی خبرنگار خبرنگار
28 بوشهر هوشمند علی خبرنگار خبرنگار
29 آذربایجان شرقی بردباری جراغلی حمیده مدیر مسئول مدیر مسئول
30 آذربایجان غربی پیربوداقی یوسف مدیر مسئول مدیر مسئول
31 چهارمحال و بختیاری تقیان چالشتری مجید مدیر مسئول مدیر مسئول
32 خوزستان حسین نژادیان حسین مدیر مسئول مدیر مسئول
33 خوزستان سلامت دوم صادق مدیر مسئول صاحب امتیاز
34 فارس عسلی محمد مدیر مسئول صاحب امتیاز
35 البرز فلاحی زهره مدیر مسئول صاحب امتیاز
36 خراسان رضوی فیاضی سیدجلال مدیر مسئول مدیر مسئول
37 قزوین کاظم پور محمدکریم مدیر مسئول مدیر مسئول
38 ایلام کاکاخانی مهدی مدیر مسئول صاحب امتیاز
39 خراسان جنوبی کمالی محمد مدیر مسئول مدیر مسئول
40 سمنان کواکبیان مصطفی مدیر مسئول مدیر مسئول
41 چهارمحال و بختیاری محمودیان میثم مدیر مسئول صاحب امتیاز
42 کردستان مرادی گلاویژ مدیر مسئول مدیر مسئول
43 بوشهر هوشمند مازیار مدیر مسئول مدیر مسئول
44 سمنان احمدی فاطمه نمایندگی خبرگزاری نمایندگی
45 آذربایجان شرقی بابایی بارنجی اسد نمایندگی خبرگزاری نمایندگی
46 چهارمحال و بختیاری بلوطی دهکردی مرتضی نمایندگی خبرگزاری خبرنگار
47 کردستان ساعدی خبات نمایندگی خبرگزاری مدیر مسئول
48 البرز عباس زاده رضا نمایندگی خبرگزاری صاحب امتیاز
49 خراسان جنوبی قربانی محمد نمایندگی خبرگزاری نمایندگی
50 مازندران قربانی حسین نمایندگی خبرگزاری نمایندگی
51 لرستان کوماس جودکی محمود نمایندگی خبرگزاری خبرنگار
52 البرز اکبری یحیی نمایندگی روزنامه سراسری نمایندگی
53 خراسان جنوبی خالدی امیر نمایندگی روزنامه سراسری نمایندگی
54 لرستان سپهوند صغری نمایندگی روزنامه سراسری صاحب امتیاز
55 کرمان شمس الدین مریم نمایندگی روزنامه سراسری نمایندگی
56 سمنان صمیمیان مهدی نمایندگی روزنامه سراسری نمایندگی
57 خوزستان فرج افتخار نمایندگی روزنامه سراسری نمایندگی
58 آذربایجان شرقی فلاح شهرک اسد نمایندگی روزنامه سراسری نمایندگی
59 آذربایجان غربی قربانی یداله نمایندگی روزنامه سراسری نمایندگی