نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، ناصر مقدم ضمن اعلام  این خبر اظهار داشت: جلسه با حضور اعضای ستاد انتخابات استان البرز آقایان: عابد- تیموری – مردانه – نوروزی فر-قنبری و خانمها : احدی و کرمی در محل دفتر مرادی نور، معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و حسینی اقبال ناظر خانه مطبوعات استان البرز راس ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر با تمدید یک ساعت(تاساعت 13) به اتمام رسید.

مقدم افزود : نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز که امروز به صورت الکترونیکی برگزار شد با مشارکت 74/7 درصدی اعضا خاتمه یافت به شرح زیر است:

1.         آقای عباس زاده، رضا با رای ۱۵۳ نماینده مدیر مسئول در هیأت مدیره عضو اصلی

2.         آقای خاکی جوان، قاسم با رای ۸۹ نماینده مدیر مسئول در هیأت مدیره عضو اصلی

3.         آقای جعفری، مهدی با رای ۳۴ نماینده مدیر مسئول در هیأت مدیره علی البدل

4.         خانم شکوهی امیرآبادی، آمنه با رای ۱۳۲ نماینده خبرنگار در هیأت مدیره عضو اصلی

5.         آقای نیک آیین، محمد با رای ۱۱۵ نماینده خبرنگار در هیأت مدیره عضو اصلی

6.         آقای فیروزان، میلاد با رای ۱۰۵ نماینده خبرنگار در هیأت مدیره عضو اصلی

7.         خانم قادری ترکاشه، آمنه با رای ۳۹ نماینده خبرنگار در هیأت مدیره علی البدل

8.         خانم رضوانی، عالیه با رای ۲۶ نماینده خبرنگار در هیأت مدیره علی البدل

9.         خانم سلیمانی، پردیس رای ۸۱ نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیأت مدیره عضو اصلی

10.       خانم حسن آبی، فاطمه با رای ۲۲ نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیأت مدیره علی البدل

11.       آقای اکبری، یحیی  با رای ۷۲ نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیأت مدیره عضو اصلی

12.       خانم سیداسحقی، فرزانه با رای ۱۳۷ نماینده بازرس در هیأت مدیره عضو اصلی

13.       خانم فتحی زاده، نیوشا  با رای ۷۰ نماینده بازرس در هیأت مدیره عضو اصلی

14.       آقای فلاحت پیشه، احسان  با رای ۳۶ نماینده بازرس در هیأت مدیره علی البدل

برای مدت سه سال انتخاب شدند.

بازرسان:

1.         خانم سیداسحقی، فرزانه با رای ۱۳۷ به عنوان بازرس عضو اصلی

2.         خانم فتحی زاده، نیوشا  با رای ۷۰ به عنوان بازرس عضو اصلی

3.         آقای فلاحت پیشه، احسان  با رای ۳۶ به عنوان بازرس علی البدل

برای مدت یک سال انتخاب شدند