راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات

راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد.

برای مطالعه و استفاده از راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات فایل پیوست را دانلود نمایید.

اینجــــا

فایل های خبر
حجم فایل : 134 KB