به اطلاع می‌رساند؛ سامانه خانه مطبوعات در روز سه شنبه مورخ ۴ آذر ۹۹، به علت برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات مسدود خواهد بود.
اخبار
براساس خانه
داغدار از دست دادن شهید جمهوریم داغدار از دست دادن شهید جمهوریم

. این حادثه ناگوار که منجر به شهادت ایشان و همراهانشان شد، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای خانواده‌های داغدار، بلکه مصیبتی عظمی برای همه ملت ایران است

خبر

سراسری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

fa داغدار از دست دادن شهید جمهوریم داغدار از دست دادن شهید جمهوریم . این حادثه ناگوار که منجر به شهادت ایشان و همراهانشان شد، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای خانواده‌های داغدار، بلکه مصیبتی عظمی برای همه ملت ایران است 5/20/2024 10:57:07 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2405/47647_2405_QVOXT.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2405/47647_2405_QVOXT.jpg خانه مطبوعات
ترس دشمن از ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی است ترس دشمن از ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی است

در پی حادثه تروریستی در مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در کرمان، خانه مطبوعات و رسانه های کشور در محکومیت این جنایت تروریستی بیانیه‌ای صادر کرد.

خبر

سراسری

۱۴۰۲/۱۰/۱۴

fa ترس دشمن از ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی است ترس دشمن از ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی است در پی حادثه تروریستی در مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در کرمان، خانه مطبوعات و رسانه های کشور در محکومیت این جنایت تروریستی بیانیه‌ای صادر کرد. 1/4/2024 5:41:34 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2401/44572_2401_XBTFX.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2401/44572_2401_XBTFX.jpg خانه مطبوعات
انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود

انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های ۲۰ استان کشور به صورت هم‌زمان در روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

خبر

سراسری

۱۴۰۲/۰۹/۱۷

fa انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های ۲۰ استان کشور به صورت هم‌زمان در روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. 12/8/2023 1:49:38 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2312/43512_2312_UTRAJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2312/43512_2312_UTRAJ.jpg خانه مطبوعات
داغدار از دست دادن شهید جمهوریم

خبر

سراسری

داغدار از دست دادن شهید جمهوریم

. این حادثه ناگوار که منجر به شهادت ایشان و همراهانشان شد، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای خانواده‌های داغدار، بلکه مصیبتی عظمی برای همه ملت ایران است

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

fa داغدار از دست دادن شهید جمهوریم داغدار از دست دادن شهید جمهوریم . این حادثه ناگوار که منجر به شهادت ایشان و همراهانشان شد، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای خانواده‌های داغدار، بلکه مصیبتی عظمی برای همه ملت ایران است 5/20/2024 10:57:07 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2405/47647_2405_QVOXT.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2405/47647_2405_QVOXT.jpg خانه مطبوعات
داغدار از دست دادن شهید جمهوریم

خبر

سراسری

داغدار از دست دادن شهید جمهوریم

. این حادثه ناگوار که منجر به شهادت ایشان و همراهانشان شد، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای خانواده‌های داغدار، بلکه مصیبتی عظمی برای همه ملت ایران است

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

fa داغدار از دست دادن شهید جمهوریم داغدار از دست دادن شهید جمهوریم . این حادثه ناگوار که منجر به شهادت ایشان و همراهانشان شد، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای خانواده‌های داغدار، بلکه مصیبتی عظمی برای همه ملت ایران است 5/20/2024 10:57:07 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2405/47647_2405_QVOXT.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2405/47647_2405_QVOXT.jpg خانه مطبوعات
داغدار از دست دادن شهید جمهوریم
داغدار از دست دادن شهید جمهوریم

. این حادثه ناگوار که منجر به شهادت ایشان و همراهانشان شد، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای خانواده‌های داغدار، بلکه مصیبتی عظمی برای همه ملت ایران است

خبر

سراسری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

fa داغدار از دست دادن شهید جمهوریم داغدار از دست دادن شهید جمهوریم . این حادثه ناگوار که منجر به شهادت ایشان و همراهانشان شد، نه تنها یک ضایعه بزرگ برای خانواده‌های داغدار، بلکه مصیبتی عظمی برای همه ملت ایران است 5/20/2024 10:57:07 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2405/47647_2405_QVOXT.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2405/47647_2405_QVOXT.jpg خانه مطبوعات
ترس دشمن از ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی است
ترس دشمن از ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی است

در پی حادثه تروریستی در مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در کرمان، خانه مطبوعات و رسانه های کشور در محکومیت این جنایت تروریستی بیانیه‌ای صادر کرد.

خبر

سراسری

۱۴۰۲/۱۰/۱۴

fa ترس دشمن از ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی است ترس دشمن از ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی است در پی حادثه تروریستی در مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در کرمان، خانه مطبوعات و رسانه های کشور در محکومیت این جنایت تروریستی بیانیه‌ای صادر کرد. 1/4/2024 5:41:34 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2401/44572_2401_XBTFX.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2401/44572_2401_XBTFX.jpg خانه مطبوعات
انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود
انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود

انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های ۲۰ استان کشور به صورت هم‌زمان در روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

خبر

سراسری

۱۴۰۲/۰۹/۱۷

fa انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های ۲۰ استان کشور به صورت هم‌زمان در روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. 12/8/2023 1:49:38 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2312/43512_2312_UTRAJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2312/43512_2312_UTRAJ.jpg خانه مطبوعات
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم حادثه تاسف‌باری که چندی پیش برای‌ مرحومه مهسا امینی رخ داد هرچند بطور طبیعی موجبی برای اندوه بود اما مطالبه بحق جامعه برای رسیدگی به علل و عوامل وقوع حادثه، به سرعت مورد سوءاستفاده معاندان قرار گرفت .‌..

خبر

سراسری

۱۴۰۱/۰۷/۱۲

fa خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد. خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد. بسم‌الله الرحمن الرحیم حادثه تاسف‌باری که چندی پیش برای‌ مرحومه مهسا امینی رخ داد هرچند بطور طبیعی موجبی برای اندوه بود اما مطالبه بحق جامعه برای رسیدگی به علل و عوامل وقوع حادثه، به سرعت مورد سوءاستفاده معاندان قرار گرفت .‌.. 10/4/2022 3:57:22 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2210/21355_2210_LUOBB.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2210/21355_2210_LUOBB.jpg خانه مطبوعات
لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران
لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران

لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۱۲/۱۲

fa لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران 3/2/2021 2:59:19 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2103/4100_2103_ROIBO.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2103/4100_2103_ROIBO.jpg خانه مطبوعات
جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند
جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

fa جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند 2/13/2021 12:48:09 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4085_2102_NJLNJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4085_2102_NJLNJ.jpg خانه مطبوعات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور

بدینوسیله از اعضای محترم مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور دعوت می شود در مجمع عمومی عادی این خانه که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ به صورت الکترونیک برگزار می شود، شرکت فرمایند.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

fa آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور بدینوسیله از اعضای محترم مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور دعوت می شود در مجمع عمومی عادی این خانه که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ به صورت الکترونیک برگزار می شود، شرکت فرمایند. 2/13/2021 12:42:23 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4084_2102_VDZSF.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4084_2102_VDZSF.jpg خانه مطبوعات
نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد
نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد

نتایج دومین انتخابات الکترونیکی اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان‌ها که در روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت همزمان در 13 استان کشور برگزار و مشارکت 80درصدی اعضاء را در پی داشت، اعلام شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

fa نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج دومین انتخابات الکترونیکی اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان‌ها که در روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت همزمان در 13 استان کشور برگزار و مشارکت 80درصدی اعضاء را در پی داشت، اعلام شد. 6/20/2020 7:49:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2845_2006_SBUTG.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2845_2006_SBUTG.jpg خانه مطبوعات
پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا
پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا

دومین انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات 13 استان کشور از ساعت 9صبح امروز آغاز و راس ساعت 13 با مشارکت 80درصدی اعضا خاتمه یافت.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا دومین انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات 13 استان کشور از ساعت 9صبح امروز آغاز و راس ساعت 13 با مشارکت 80درصدی اعضا خاتمه یافت. 6/16/2020 1:44:14 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2831_2006_NWETF.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2831_2006_NWETF.jpg خانه مطبوعات
مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است
مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخابات را نماد مشارکت هوشمند در تصمیم‌گیری‌های صنفی – استانی دانست و گفت: انتخابات الکترونیک علاوه بر شفافیت و سهولت و سرعت در انتخابات، مانع هرگونه حاشیه در فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره است.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخابات را نماد مشارکت هوشمند در تصمیم‌گیری‌های صنفی – استانی دانست و گفت: انتخابات الکترونیک علاوه بر شفافیت و سهولت و سرعت در انتخابات، مانع هرگونه حاشیه در فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره است. 6/16/2020 1:28:15 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2830_2006_ONMMM.JPG http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2830_2006_ONMMM.JPG خانه مطبوعات
   «  ۱  ۲  ۳  ۴  »  »|