به اطلاع می‌رساند؛ سامانه خانه مطبوعات در روز سه شنبه مورخ ۴ آذر ۹۹، به علت برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات مسدود خواهد بود.
اخبار
براساس خانه
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد. خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم حادثه تاسف‌باری که چندی پیش برای‌ مرحومه مهسا امینی رخ داد هرچند بطور طبیعی موجبی برای اندوه بود اما مطالبه بحق جامعه برای رسیدگی به علل و عوامل وقوع حادثه، به سرعت مورد سوءاستفاده معاندان قرار گرفت .‌..

خبر

سراسری

۱۴۰۱/۰۷/۱۲

fa خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد. خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد. بسم‌الله الرحمن الرحیم حادثه تاسف‌باری که چندی پیش برای‌ مرحومه مهسا امینی رخ داد هرچند بطور طبیعی موجبی برای اندوه بود اما مطالبه بحق جامعه برای رسیدگی به علل و عوامل وقوع حادثه، به سرعت مورد سوءاستفاده معاندان قرار گرفت .‌.. 10/4/2022 3:57:22 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2210/21355_2210_LUOBB.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2210/21355_2210_LUOBB.jpg خانه مطبوعات
لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران

لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۱۲/۱۲

fa لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران 3/2/2021 2:59:19 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2103/4100_2103_ROIBO.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2103/4100_2103_ROIBO.jpg خانه مطبوعات
fa جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند 2/13/2021 12:48:09 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4085_2102_NJLNJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4085_2102_NJLNJ.jpg خانه مطبوعات
جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند

خبر

سراسری

جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

fa جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند 2/13/2021 12:48:09 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4085_2102_NJLNJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4085_2102_NJLNJ.jpg خانه مطبوعات
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد

خبر

سراسری

انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد

بنا به درخواست اعضاء و تصمیم ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات، برگزاری دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها تا ساع....

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد بنا به درخواست اعضاء و تصمیم ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات، برگزاری دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها تا ساعت 13 امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 تمدید شد. 6/16/2020 12:13:15 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2829_2006_XMGYJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2829_2006_XMGYJ.jpg خانه مطبوعات
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم حادثه تاسف‌باری که چندی پیش برای‌ مرحومه مهسا امینی رخ داد هرچند بطور طبیعی موجبی برای اندوه بود اما مطالبه بحق جامعه برای رسیدگی به علل و عوامل وقوع حادثه، به سرعت مورد سوءاستفاده معاندان قرار گرفت .‌..

خبر

سراسری

۱۴۰۱/۰۷/۱۲

fa خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد. خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در ارتباط با حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد. بسم‌الله الرحمن الرحیم حادثه تاسف‌باری که چندی پیش برای‌ مرحومه مهسا امینی رخ داد هرچند بطور طبیعی موجبی برای اندوه بود اما مطالبه بحق جامعه برای رسیدگی به علل و عوامل وقوع حادثه، به سرعت مورد سوءاستفاده معاندان قرار گرفت .‌.. 10/4/2022 3:57:22 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2210/21355_2210_LUOBB.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2210/21355_2210_LUOBB.jpg خانه مطبوعات
لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران
لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران

لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۱۲/۱۲

fa لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران 3/2/2021 2:59:19 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2103/4100_2103_ROIBO.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2103/4100_2103_ROIBO.jpg خانه مطبوعات
جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند
جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

fa جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند جدول زمانبندی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور در 13 اسفند 2/13/2021 12:48:09 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4085_2102_NJLNJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4085_2102_NJLNJ.jpg خانه مطبوعات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور

بدینوسیله از اعضای محترم مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور دعوت می شود در مجمع عمومی عادی این خانه که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ به صورت الکترونیک برگزار می شود، شرکت فرمایند.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

fa آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور بدینوسیله از اعضای محترم مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور دعوت می شود در مجمع عمومی عادی این خانه که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ به صورت الکترونیک برگزار می شود، شرکت فرمایند. 2/13/2021 12:42:23 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4084_2102_VDZSF.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2102/4084_2102_VDZSF.jpg خانه مطبوعات
نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد
نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد

نتایج دومین انتخابات الکترونیکی اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان‌ها که در روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت همزمان در 13 استان کشور برگزار و مشارکت 80درصدی اعضاء را در پی داشت، اعلام شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

fa نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج دومین انتخابات الکترونیکی اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان‌ها که در روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت همزمان در 13 استان کشور برگزار و مشارکت 80درصدی اعضاء را در پی داشت، اعلام شد. 6/20/2020 7:49:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2845_2006_SBUTG.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2845_2006_SBUTG.jpg خانه مطبوعات
پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا
پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا

دومین انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات 13 استان کشور از ساعت 9صبح امروز آغاز و راس ساعت 13 با مشارکت 80درصدی اعضا خاتمه یافت.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا دومین انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات 13 استان کشور از ساعت 9صبح امروز آغاز و راس ساعت 13 با مشارکت 80درصدی اعضا خاتمه یافت. 6/16/2020 1:44:14 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2831_2006_NWETF.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2831_2006_NWETF.jpg خانه مطبوعات
مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است
مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخابات را نماد مشارکت هوشمند در تصمیم‌گیری‌های صنفی – استانی دانست و گفت: انتخابات الکترونیک علاوه بر شفافیت و سهولت و سرعت در انتخابات، مانع هرگونه حاشیه در فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره است.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخابات را نماد مشارکت هوشمند در تصمیم‌گیری‌های صنفی – استانی دانست و گفت: انتخابات الکترونیک علاوه بر شفافیت و سهولت و سرعت در انتخابات، مانع هرگونه حاشیه در فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره است. 6/16/2020 1:28:15 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2830_2006_ONMMM.JPG http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2830_2006_ONMMM.JPG خانه مطبوعات
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد

بنا به درخواست اعضاء و تصمیم ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات، برگزاری دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها تا ساعت 13 امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 تمدید شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد بنا به درخواست اعضاء و تصمیم ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات، برگزاری دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها تا ساعت 13 امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 تمدید شد. 6/16/2020 12:13:15 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2829_2006_XMGYJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2829_2006_XMGYJ.jpg خانه مطبوعات
انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها آغاز شد
انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها آغاز شد

دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت الکترونیکی و هم زمان در 13 استان کشور آغاز شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها آغاز شد انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها آغاز شد دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت الکترونیکی و هم زمان در 13 استان کشور آغاز شد. 6/16/2020 11:43:37 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2826_2006_JVNFT.JPG http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2826_2006_JVNFT.JPG خانه مطبوعات
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها از ساعت 9 تا 12 روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت الکترونیکی و هم زمان در 13 استان کشور برگزار می‌شود.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها از ساعت 9 تا 12 روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت الکترونیکی و هم زمان در 13 استان کشور برگزار می‌شود. 6/16/2020 11:17:45 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2825_2006_ECMRI.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2825_2006_ECMRI.jpg خانه مطبوعات
   «  ۱  ۲  ۳  ۴  »  »|