اخبار
براساس خانه
نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد

نتایج دومین انتخابات الکترونیکی اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان‌ها که در روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت همزمان در 13 استان کشور برگزار و مشارکت 80درصدی اعضاء را در پی داشت، اعلام شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

fa نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج دومین انتخابات الکترونیکی اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان‌ها که در روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت همزمان در 13 استان کشور برگزار و مشارکت 80درصدی اعضاء را در پی داشت، اعلام شد. 6/20/2020 7:49:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2845_2006_SBUTG.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2845_2006_SBUTG.jpg خانه مطبوعات
پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا

دومین انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات 13 استان کشور از ساعت 9صبح امروز آغاز و راس ساعت 13 با مشارکت 80درصدی اعضا خاتمه یافت.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا دومین انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات 13 استان کشور از ساعت 9صبح امروز آغاز و راس ساعت 13 با مشارکت 80درصدی اعضا خاتمه یافت. 6/16/2020 1:44:14 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2831_2006_NWETF.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2831_2006_NWETF.jpg خانه مطبوعات
مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخابات را نماد مشارکت هوشمند در تصمیم‌گیری‌های صنفی – استانی دانست و گفت: انتخابات الکترونیک علاوه بر شفافیت و سهولت و سرعت در انتخابات، مانع هرگونه حاشیه در فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره است.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخابات را نماد مشارکت هوشمند در تصمیم‌گیری‌های صنفی – استانی دانست و گفت: انتخابات الکترونیک علاوه بر شفافیت و سهولت و سرعت در انتخابات، مانع هرگونه حاشیه در فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره است. 6/16/2020 1:28:15 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2830_2006_ONMMM.JPG http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2830_2006_ONMMM.JPG خانه مطبوعات
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد

خبر

سراسری

انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد

بنا به درخواست اعضاء و تصمیم ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات، برگزاری دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها تا ساع....

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد بنا به درخواست اعضاء و تصمیم ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات، برگزاری دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها تا ساعت 13 امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 تمدید شد. 6/16/2020 12:13:15 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2829_2006_XMGYJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2829_2006_XMGYJ.jpg خانه مطبوعات
نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد
نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد

نتایج دومین انتخابات الکترونیکی اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان‌ها که در روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت همزمان در 13 استان کشور برگزار و مشارکت 80درصدی اعضاء را در پی داشت، اعلام شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

fa نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج دومین انتخابات الکترونیکی اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان‌ها که در روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت همزمان در 13 استان کشور برگزار و مشارکت 80درصدی اعضاء را در پی داشت، اعلام شد. 6/20/2020 7:49:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2845_2006_SBUTG.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2845_2006_SBUTG.jpg خانه مطبوعات
پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا
پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا

دومین انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات 13 استان کشور از ساعت 9صبح امروز آغاز و راس ساعت 13 با مشارکت 80درصدی اعضا خاتمه یافت.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا پایان انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها با مشارکت 80درصدی اعضا دومین انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعات 13 استان کشور از ساعت 9صبح امروز آغاز و راس ساعت 13 با مشارکت 80درصدی اعضا خاتمه یافت. 6/16/2020 1:44:14 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2831_2006_NWETF.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2831_2006_NWETF.jpg خانه مطبوعات
مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است
مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخابات را نماد مشارکت هوشمند در تصمیم‌گیری‌های صنفی – استانی دانست و گفت: انتخابات الکترونیک علاوه بر شفافیت و سهولت و سرعت در انتخابات، مانع هرگونه حاشیه در فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره است.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است مشارکت حداکثری در انتخابات خانه‌ مطبوعات، نماد مسئولیت‌پذیری اصحاب رسانه است معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخابات را نماد مشارکت هوشمند در تصمیم‌گیری‌های صنفی – استانی دانست و گفت: انتخابات الکترونیک علاوه بر شفافیت و سهولت و سرعت در انتخابات، مانع هرگونه حاشیه در فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره است. 6/16/2020 1:28:15 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2830_2006_ONMMM.JPG http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2830_2006_ONMMM.JPG خانه مطبوعات
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد

بنا به درخواست اعضاء و تصمیم ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات، برگزاری دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها تا ساعت 13 امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 تمدید شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها تا ساعت 13 تمدید شد بنا به درخواست اعضاء و تصمیم ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات، برگزاری دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها تا ساعت 13 امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 تمدید شد. 6/16/2020 12:13:15 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2829_2006_XMGYJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2829_2006_XMGYJ.jpg خانه مطبوعات
انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها آغاز شد
انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها آغاز شد

دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت الکترونیکی و هم زمان در 13 استان کشور آغاز شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها آغاز شد انتخابات الکترونیکی هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها آغاز شد دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت الکترونیکی و هم زمان در 13 استان کشور آغاز شد. 6/16/2020 11:43:37 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2826_2006_JVNFT.JPG http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2826_2006_JVNFT.JPG خانه مطبوعات
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود
انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها از ساعت 9 تا 12 روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت الکترونیکی و هم زمان در 13 استان کشور برگزار می‌شود.

خبر

سراسری

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود انتخابات هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود دومین انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه‌های مطبوعاتِ استان ها از ساعت 9 تا 12 روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1399 به‌صورت الکترونیکی و هم زمان در 13 استان کشور برگزار می‌شود. 6/16/2020 11:17:45 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2825_2006_ECMRI.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2825_2006_ECMRI.jpg خانه مطبوعات
آگهی دعوت به سومین مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور
آگهی دعوت به سومین مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور

روابط عمومی خانه مطبوعات از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات و رسانه های کشور دعوت کرد در سومین مجمع عمومی عادی سالیانه این موسسه که در روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ در تهران، خیابان شریعتی، بعد از حسینیه ارشاد، خیابان قبا، خیابان زیبا، خیابان کاج، باغ زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود، شرکت فرمایند.

خبر

سراسری

۱۳۹۸/۰۷/۱۰

fa آگهی دعوت به سومین مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور آگهی دعوت به سومین مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور روابط عمومی خانه مطبوعات از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات و رسانه های کشور دعوت کرد در سومین مجمع عمومی عادی سالیانه این موسسه که در روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ در تهران، خیابان شریعتی، بعد از حسینیه ارشاد، خیابان قبا، خیابان زیبا، خیابان کاج، باغ زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود، شرکت فرمایند. 10/2/2019 9:02:38 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1910/1705_1910_EMFRD.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1910/1705_1910_EMFRD.jpg خانه مطبوعات
راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات
راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد.

خبر

سراسری

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

fa راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد. 7/22/2018 9:52:30 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/455_1807_PMYKN.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/455_1807_PMYKN.jpg خانه مطبوعات
راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات
راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات

راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد.

خبر

سراسری

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

fa راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد. 7/22/2018 9:48:50 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/454_1807_ZCQAU.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/454_1807_ZCQAU.jpg خانه مطبوعات
فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد
فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد

فهرست 59 نامزد انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات که سه شنبه 31 مردادماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود، منتشر شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۵/۳۰

fa فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد فهرست 59 نامزد انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات که سه شنبه 31 مردادماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود، منتشر شد. 8/21/2017 5:15:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/133_1708_XIUXP.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/133_1708_XIUXP.jpg خانه مطبوعات
   «  ۱  ۲  ۳  ۴  »  »|