خانه مطبوعات استان بوشهر


نام و نام خانوادگی : ابراهیم بهمنی
شماره عضویت : ۵۱۸۷۲
نوع عضویت : عضو اصلی (مستقیم)
سمت : صاحب امتیاز
نام رسانه : جنوب استان
دوره انتشار : پایگاه خبری
تاریخ عضویت : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲