خانه مطبوعات استان بوشهر


نام و نام خانوادگی : حجت عبدالهی پور
شماره عضویت : ۶۹۶۸
نوع عضویت : عضو اصلی (مستقیم)
سمت : صاحب امتیاز
نام رسانه : کنگان ورزش
دوره انتشار : پایگاه خبری
تاریخ عضویت : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴